Online Beweegcoach

De "online beweegcoach" is een via het internet aangeboden educatie -en trainingsplatform. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor zogenaamde (overblijf)ouders, docenten, pedagogisch medewerkers, studenten en trainers. Training op maat staat hierbij centraal.

Als u een code heeft ontvangen vul deze hieronder in om je leskaart(en) te zien en de test(en) te kunnen maken.

Online Beweegcoach

Waarom?

Wij geloven dat iedereen te trainen is. Training zorgt voor de toename van kennis, van plezier en vooral ook van vaardigheden.  Het vergaren en delen van kennis draagt bij aan een gezonde en plezierige lifestyle. We zeggen niet voor niets kennis = macht en kennis delen= kracht.

Wat is het?

Via de online beweegcoach worden o.a studenten, docenten, coaches, pedagogisch medewerker en ouders (en hun kinderen) door professionals op een methodische en didactische wijze "online" getraind.

Trainers, ouders, (verkeers)leerkrachten, docenten en pedagogische medewerkers worden via specifieke maatwerk modules getraind op voor hen specifieke terreinen zoals coaching technieken, ondernemersvaardigheden, spel en beweegactiviteiten, verkeersveiligheid en intake strategieen.

Hoe ziet het eruit?

De online beweegcoach is een online educatieplatform. Trainers, studenten, coaches en (overblijf)ouders ontvangen een inlogcode om "online" te trainen en theoretisch examens af te kunnen leggen. De trainingen en examens zijn gericht op de doelgroep specifieke vaardigheden en competenties.

Onderwijs en begeleiding

Deze online dienst wordt ook fysiek ondersteund door het inzetten van zogenaamde beweeg en gezondheidcoaches (hierna B&G coaches) tijdens de praktijkexamens en intake gesprekken. De  B&G coaches zijn afgestudeerde HBO-ers van onder andere de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

De gastcolleges worden verzorgd door ervaren ondernemers.

Kidz@Home

Kidz@Home is een educatie platform speciaal ontwikkeld voor kinderen. Het speelt in op de bewegingsarmoede van het jonge kind. Thuis, in de huiskamer ligt vooral de nadruk op passieve activiteiten zoals, gaming en Netflix. Kidz@Home staat stil bij het zogenaamde "bewegend leren".

Tussen- enbuitensschoolse opvang (TSO/BSO)

De persoonlijke ondersteuning tijdens de BSO/TSO/pauzegym is schaalbaar. Afhankelijk van de vraag en behoefte van de (overblijf)ouders of pedagogisch medewerkers kunnen er 1 of meerdere beweegcoaches de (overblijf)ouders en pedagogisch medewerkers verder ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de lesstof. Anders gezegd; helpen bij het naar de praktijk vertalen van de theorie-lessen.

 

Over ons

Online beweegcoach is een initiatief van het Consortium " Talent ontwikkeling". Het consortium wordt bij de realisatie ondersteund door een Bewegingswetenschapper van de Faculteit Bewegings-wetenschappen aan de Vrije Universiteit, docenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en deskundigen op het gebied van gezondheid, bewegen en voeding. Het initiatief is verder i.s.m verschillende basisscholen uit Rotterdam, Den Haag en omgeving vorm gegeven.

Online Beweegcoach is een merk van Loopbaangarantie.nl

De experts

Voor de ontwikkeling van de thema's bewegingsonderwijs heeft ons team, bestaande uit een bewegingswetenschapper van de Vrije Universiteit en vakleerkrachten lichamelijke opvoeding van de Academie voor Sportstudies, onderzoek gedaan naar de manier waarop  voor-,tussen-en buitenschoolse activiteiten op o.a. basisscholen en BSO's zijn opgebouwd.

De Online beweegcoach heeft zich bij de ontwikkeling van haar  thema's ‘Taal & Rekenen in het Bewegingsonderwijs’ laten leiden door het Nationaal expertisecentrum leerplan-ontwikkeling. Educacoach is een algemeen educatie platform met nadruk op brede talentontwikkeling.

Voor de uitwerking van het thema gezondheid en voeding wordt gebruik gemaakt van HBO en wetenschappelijk opgeleide voedingsdeskundigen.

De uitwerkingen van de kerndoelen taal (Nederlands), rekenen (en wiskunde) zijn gezamenlijk ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands. Bij taal zijn onder andere de volgende auteurs betrokken geweest; Marieke Tomesen, Erna van Koeven en Taalgroep Nederlandse taal PO (SLO). Voor het rekenen zijn dat de schrijvers Kees Buijs, Joost Klep en Anneke Noteboom.

Enkele referenties

Basisonderwijs:RK Maria school, De Gantel, De Akker, De Spiegel e.a

Bedrijven: Gemeente Den Haag, Halo Jobbing, Gemeente Rotterdam, HotspotsEvents e.a

Kinderopvang/BSO's: DAK

Opleidingen: Zadkine College, Albeda College, ROC Rijnland, e.a

Leskaarten

De online beweegcoach biedt  tijdens haar trainingen leskaarten aan. De leskaarten betreffen onder andere eenvoudige spellen en activiteiten geschikt voor zowel onderbouw als bovenbouw- leerlingen. Daarnaast zijn er ook complexe leskaarten aangaande gezondheid, verkeersveiligheid, coaching en intake technieken.

Hieronder een overzicht van enkele van onze leskaarten. Bekijk ze rustig ter orientatie op ons trainingsaanbod voor basisschool leerlingen.

Online beweeg coach lessen

Cursussen verlengde schooldag

Praktisch verkeersexamen

Evaluaties

Activiteiten events en sportdagen

Video's stage en leer-werkplekken

Gastcolleges "The Why"


Contact

Online Beweegcoach
( a Loopbaan Garantie company)

Opleiding locaties DEN HAAG
Appelstraat 145
2564 ED Den Haag
085 – 773 1737

ROTTERDAM
HFairoaksbaan 204
3045 AS Rotterdam
085 – 773 1737

AMSTERDAM
Beech Avenue 54-80
1119 PW Amsterdam
085 – 773 1737