Nascholing Krantenspel

Kennis en actualiteit

De verdieping van kennis en inhoud gedurende dit nascholingstraject komt tot stand door het hanteren van zogenaamde "open vragen". In tegenstelling tot de eerder gebruikte meerkeuze en Ja/nee vragen zal er meer van het inlevingsvermogen, creativiteit en pro-activiteit van de student gevraagd worden.