Taal & Fair play

Sport en spel maar wel eerlijk!

Cursus: Taal en fairplay
Bestemd voor de groepen: 5 t/m 8
Aantal deelnemende kinderen: Maximaal 16
Locatie: Gymzaal

In de taalcursussen wordt het taalgebruik ingezet om een wedstrijd positief te beïnvloeden. Daarnaast wordt ook door middel van coaching en scheidsrechter- activiteiten de woordenschat vergroot. Een optie voor de taalcursussen is een uitje naar een museum met een lettertuin!

De kinderen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. Daarnaast verwerven de kinderen een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het kinderen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.