The Student and the How

Ja, dat is een uitdaging

Deze training is al vaker aan studenten gegeven. De How ( de kernwaarden) zijn in de vorige opdracht besproken. Zie nogmaals onderstaande video met uitleg. In deze opdracht laten we studenten aan het woord,