The Why

Formuleer jouw Why..

Why (waarom) In de Golden Circle van Simon Sinek staat het ‘waarom’ voor het doel, de drijfveer of overtuiging om dingen te doen. De meeste mensen ( en dus ook ondernemers) weten vaak niet echt waarom ze bepaalde dingen doen. Deze opdracht zal je aan het denken zetten. Je zal een poging moeten doen om te achterhalen waarom jij jouw eigen keuzes maakt. Bekijk rustig onderstaande video en lees daarna zorgvuldig de opdracht die onder de video staat.