Millennium Tricks, gr 5-8

Samenwerken, Respect en Acceptatie

Cursus: Millennium Tricks
Bestemd voor de groepen: 5 t/m 8
Aantal deelnemende kinderen: Maximaal 16
Locatie: gymzaal of plein en leslokaal

De wereld veranderd en steeds sneller. In deze cursus krijgen de kinderen per les te maken met een vaardigheid die ze gaat helpen in deze snel veranderende 21e eeuw. Een aantal vaardigheden of kennisgebieden die aan bod zullen komen: ICT en social media, probleemoplossend en kritisch denken, samenwerken of individueel aanpakken, communiceren verbaal en non verbaal, duurzaamheid en ook sociaal culturele vaardigheden. Na de cursus zijn de kinderen zich bewuster van zichzelf en de wereld om zich heen.